Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Artikelarkiv
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
December
2011
December
2010
December
November
2009
2008
Januari
2007
Januari
2006
November
Oktober
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Januari
2005
December
Maj
Mars
Januari
2004
Augusti
Juni
Maj
April


Jens Häggström har nerverna under kontroll<br />
Foto: Jonas Ruholm
Jens Häggström har nerverna under kontroll
Foto: Jonas Ruholm

Jonas Hälleblad demonstrerar perfekt fotisättning
Jonas Hälleblad demonstrerar perfekt fotisättning
Artiklar
discgolfsweden.se - Sveriges discgolfcentrum på nätet
Året som gick — 2011
Utbildningar
utbildning Majoriteten av discgolfare är rekreationsspelare och den huvudsakliga anledningen till att folk spelar är den förhållandevis kravlösa sysselsättningen. Det finns dock en seriös, ambitiös del av sporten som växer sig allt starkare. Discgolfen börjar alltmer framträda som en etablerad tävlingsidrott.

Under året har en discgolftränarutbildning genomförts i Stockholm, samt två discgolfinstruktörsutbildningar i Borås och Uppsala. Dessutom skedde utbildning inom tjejprojektet där utbildning och samverkan för tjejer gjordes. Det finns idag ett förhållandevis stort antal utbildade discgolftränare och instruktörer vilket bör kunna bidra till högre kvalité på tävlingsspelarna framöver.


Olympiska Spelen
OS Ett annat tecken på att en sport är etablerad, är att den får vara med i OS, och visst hade det varit stort för discgolfen om vi inkluderats.

De krav som ställs från Internationella Olympiska Kommittén för att en sport ska komma i fråga är att sporten ska finnas i fem världsdelar och utövas i 75 länder. Discgolfen har vi en bit kvar då det i dag förvisso spelas discgolf i fem världsdelar, men endast i trettiotalet länder.

Sporten måste även vara reglerad avseende doping och så är det inte fullt ut i alla discgolfens länder. Under lag-SM i Skellefteå genomfördes dopingtester. Detta har hänt tidigare inom discgolfen, men inte så ofta, men ändock (tyvärr) ett tecken på en etablerad idrott. Discgolfen har ännu inte erfarit något positivt resultat, med "positivt" menas i dopingsammanhang alltså att förbjudna preparat påträffats.

Förutom den internationella spridningen av discgolf krävs det även lobbying och rätt kontakter för att få vara med i OS, men detta är en annan historia. OS-kraven kan ändå vara bra att sträva mot för att få en större och bättre sport, även om det inte skulle resultera i att discgolf blir en OS-sport. Störst möjlighet att få nya länder finns förmodligen inom Europa, men även om alla Europas 45 länder skulle bli discgolfländer så uppnås inte gränsen på 75 länder.


Disciplinära åtgärder
Det finns nu två europeiska spelare på PDGA:s lista över nuvarande avstängda spelare. Redan 2008 stängdes EM-arrangören Pascal Thioux av då han inte betalade ut prispengarna. Denna avstängning är fortfarande verksam och kommer så vara tills prispengarna betalats ut och ett efterföljande straff avtjänats.

I år dömdes ett nytt straff ut då Gregory Sharp nyttjat olagliga droger under tävlingen Skien Open i Norge. PDGA Europe delade för denna företeelse ut ett straff bestående av sex månaders avstängning och därefter ett års villkorlig dom.

Jesse Heinonen fick i år en varning från PDGA för osportsligt uppträdande när han manipulerade sin rating genom att medvetet missa puttar på det sista hålet i tävlingen Nokia Open.


Banor
Ett tiotal banor har invigts under året, ett antal andra banor har också utökat antal hål eller gjort ombyggnationer. Informationen om Sveriges banor är dock inte fullständig utan det finns en del luckor.

Den svenska siten Discgolfbanor i Sverige listar 114 banor medan Disc Golf Course Review rapporterar 128 banor, det korrekta antalet är troligen 130–150.

I världen finns det drygt 4 300 banor enligt Disc Golf Course Review.


Mediebevakning
Discgolfens utrymme i media har varit tämligen begränsad under året. TV 4 hade ett inslag från Åkersberga-banan, det var ett inslag vid namn Första steget som handlade om personer som behöver ta första steget och börja motionera. Stefan Bergström gjorde en bra insats för att presentera sporten. I övrigt publicerades en del artiklar i regionala och lokala tidningar om tävlingar och banor.

För att få nationell media att nappa på discgolfen krävs kanske ett större mästerskap, dags för EM i Sverige 2014?

Tillåts inte längre på alla tävlingar
Tillåts inte längre på alla tävlingar
Förändringar 2011
 • Rökförbud vid majortävlingar
  Syftet är här inte att PDGA värnar om de enskilda spelarnas hälsa utan ge ett så professionellt intryck som möjligt av sporten. Förbudet gäller endast vid majortävlingar där PDGA själva är involverade och vill ha så hög avkastning som möjligt.

  Rökning är då endast tillåten på markerade ställen, och detta ska då vara ställen utom tävlan där fotografering ej fångar utövande och rökning.

 • Krav på PDGA Officials exam vid majortävlingar
  Att betala medlemsavgiften i PDGA garanterar inte att spelaren kan reglerna. För att säkra att kunskap om reglerna når ut till spelarna har därför PDGA infört ett regeltest. Detta test måste vara avklarat innan spelaren får lov att delta i en major-tävling, det är också önskvärt att TD för mindre tävlingar har gjort testet.

  Testet är kostnadsfritt för en TD för varje PDGA-sanktionerad tävling, och kostar inte mer än 10 USD att göra om du betalar. Testet har ingen tidsbegränsning men tar ungefär en knapp timme att göra. Ett avklarat test gäller sen i tre år.

Förändringar av PDGA-regler 2011
Flera förändringar gjordes i reglerna 2011:
 • Dropzon för förlorad disc (800 & 803:11)
  Reglerna för "lost disc" hårdnade härom året när vi ändrade från att spelaren får kasta "från det ställe där discen senast sågs" till att kasta om från samma ställe. I år infördes därför en regeländring som innebär att en bana kan ha en dropzon vid ett problematiskt område (till exempel när en spelare kastar över en ravin) och om discen förloras kastar spelaren nästa kast från dropzon istället för att kasta om.

 • Uthålning (803:13)
  Vi behöver inte längre ta upp discen ur korgen för att ha spelat färdigt hålet (hålat ut), istället är det gruppen aom avgör när discen kommit till vila i korgen. Därtill måste gruppen även fatta beslut kring hur discen kommit till vila i korgen. Discar som kommit till vila i korgen genom att gå genom korgkant, botten, eller korgtak; betraktas ej som uthålade.

 • Valfritt omkast (803:06)
  Valfritt omkast (eng: optional rethrow) ersätter den gamla regeln om "ospelbart läge". Reglen innebär att en spelare alltid får lov att kasta om från samma position med 1 pliktkast. Om spelaren kastat OB, missat pliktport, eller fått lost disc spelar ingen roll — totalt blir det ändå bara 1 pliktkast.

 • Provisoriskt omkast (803:01C)
  Ett provisoriskt omkast får inte senare gälla som det valfria omkastet.

 • Tillfälliga hinder och Lättnad (803:05)
  Samtliga tillfälliga hinder som är iväg för spelarens ansats eller kaströrelse får lov att flyttas även om de är framför spelarens markering. Om det inte är möjligt att flytta det tillfälliga hindret (till exempel vid "tillfälligt vatten") får spelaren utan plikt flytta upp till 5 meter bakåt. Om 5 meter inte är tillräckligt får de antingen nyttja den nya regeln "Valfritt omkast" (rubriken ovan) alternativt flytta bakåt tills det tillfälliga hindret är ur spel, oavsett hur långt detta är, även i detta fall innebär det 1 pliktkast.

 • Disc ovanför eller under marken (803:08)
  Om discen ligger under eller över marken, till exempel i en spricka/klyfta i marken, där punkten rakt ovanför/under discen är en punkt ute i det "tomma rummet", det vill säga i luften, ska discen markeras vid den närmaste punkten bakåt där det finns möjlighet att markera.
2012 kommer inga regeländringar att genomföras.


Återväxt
Västsvenska DM 2011
Juniorklassen i Västsvenska DM 2011
Juniorsidan i svensk discgolf ser allt annat än munter ut. Visst finns det några juniorer, men inför 2012 har både Markus Källström och Jesper Lundmark annonserat att de slutar, Birgitta Lagerholm meddelade redan 2010 att hon inte fortsätter att satsa. Tappet efter dessa giganter kommer bli stort. Därtill är discgolfen på enorm frammarsch i Finland, vilket kan innebära att Sveriges tidigare dominans i Europa på allvar är hotat.

Hur vi ska attrahera fler juniorer till sporten är en fråga som säkerligen kommer diskuteras lika flitigt i framtiden.

Discgolfens överlevnad i Sverige står tack o lov inte och faller med bara juniorers framfart, det är många som upptäcker och fastnar för discgolf i betydligt senare ålder. Detta är svårare att mäta, men med tanke på det anmälningstryck vi hade på DNT 2011 känns discgolfen i Sverige relativt välmående.

Även statistik från PDGA pekar positivt för Sverige. 2010 arrangerade vi 31 PDGA-sanktionerade tävlingar och hade 243 PDGA-medlemmar, i år har vi ökat till 304 medlemmar och vi arrangerade 50 PDGA-anslutna tävlingar.


PDGA & Världen
Världen I år hade PDGA 1 615 medlemmar i Europa och 189 PDGA-sanktionerade tävlingar, Sverige stod alltså för mer än en fjärdedel av dessa tävlingar, men detta är ändå en bråkdel i sammanhanget. I USA vare hela 1 140 tävlingar PDGA-sanktionerade i år. Denna siffra satt i ett sammanhang indikerar att discgolfen är ungefär 20 gånger större i USA än i Sverige, vilket i sin tur visar vilka fina insatser våra svenska spelare gjort i konkurrensen med de amerikanska spelarna.

Det finns nu 23 PDGA-anslutna länder, det nyaste är Israel och det senaste landet att få sina första banor är Sydkorea. Alla PDGA:s mätvärlden pekar på att både PDGA och discgolf växer globalt.

Under 2001 anslöt sig Mexico till PDGA och mycket uppmärksamhet riktas nu mot Mexico då förhoppningen är att denna etablering kommer innebära att discgolfen sprider sig söderut och etableras i större delar av Sydamerika.

Finland har nu passerat Sverige med råge när det gäller antalet PDGA-medlemmar, de hade förra året 428 medlemmar och har i år ökat till 509. Detta innebär att Finland nu är det näst största landet i världen avseende antal medlemmar, Sverige är det tredje största. Sverige är däremot det land i Europa som arrangerade flest PDGA-sanktionerade tävlingar under 2011.

2011 fick PDGA utanför USA 16 % fler medlemmar, 95 % av denna tillväxt skedde i Europa.


Internationella tävlingar
Tidigare år har vi kunnat konstatera att USA dominerar sporten och inget nytt hände på denna fronten 2011. USA dominerar fortfarande med samma eftertryck och i takt med att fler och fler amerikaner deltar i våra europeiska tävlingar är deras dominans allt mer uppenbar. Våra ursäkter till varför européer inte lyckas prestera i USA gäller uppenbarligen inte amerikanerna som besöker Europa.

På VM var (som så ofta) Markus Källström och Jesper Lundmark främste icke-amerikaner på delad tolfteplats och när tiotalet topp-amerikaner deltog på European Open var bara Jesper av svenskarna som lyckades placera sig på topp-10. Två veckor innan majortävlingen spelade sju amerikanska openspelare och två damer Stockholm Discgolf Open. De sju herrarna placerade sig topp-13 och de två damerna var etta och trea.


VM
VM 2011 En rekordstor svensk trupp, hela 26 deltagare, begav sig till Kalifornien för VM i Santa Cruz. Trots att tävlingen gick i augusti var vädret kyligare än vad många hade tänkt sig, då Santa Cruz ligger i Kaliforniens väldigt kyliga kustlandskap. Det var en rekordstort VM med avseende på prissumman totalt 100 000 dollar. Segraren i open-klassen fick motsvarande 50 000 kr.

VM inleddes med glädjeämnen. Jesper Lundmark och Camilla Jernberg hade guldkänning i mixed ända tills sista hålet där Jespers utkast tyvärr skippade OB, de fick nöja sig med silver ett kast efter Paul Ulibarri och Catrina Allen (resultat). Christian Sandström vann dessutom längdtävlingen under mycket svåra förhållanden.

Efter den första VM-dagen ledde Camilla Jernberg damklassen två kast före hemmafavoriten Valarie Jenkins. I openklassen imponerade Camillas klubbkamrat Patrik Berglund mest. Tyvärr summerade han fel på scorekortet och skrev 74 istället för det korrekta 73, och noterades då för en 75-runda. Detta innebar att Patrik tillsammans med Jimmie Nilsson och Christian Sandström hade de främsta svenska placeringarna — de låg då nia.

Nate Doss
Nate Doss
Bättre än så blev det tyvärr inte, svenskarna föll sen tillbaka i fältet och hade aldrig med medaljerna att göra.

När VM var över stod Nate Doss som segrare. Doss ledde med 7 kast inför finalen och kunde säkra segern utan att ta några risker. Markus Källström och Jesper Lundmark gjorde sina kanske sista stora framträdanden och placerade sig på delad 12:e plats. Markus och Jesper har dominerat svensk discgolf i över 10 år. Frågan är vem som ska ta över positionen som Sveriges bästa spelare 2012.

I damfinalen var det desto mer spännande då Paige Pierce och Valarie Jenkins var lika när finalen inleddes. Valarie gjorde en OB-fyra på det andra finalhålet medan Pierce gjorde en tvåa och denna ledning höll Pierce tills det sista hålet där Valarie chansade vilket innebar att hon tappade ytterligare ett kast och Pierce segermarginal blev tre kast. Unga Paige Pierce är efter segern i Memorial Championship och VM nu en etablerad toppspelare. De svenska damerna kämpade tappert en räckte inte riktigt till mot det amerikanska motståndet. Camilla Jernberg slutade sjua och Angelica Frantz slutade som åtta.

Om Markus och Jesper dominerat dominerat svensk herrdiscgolf får detta ändå stå i lä för Birgitta Lagerholms dominans det senaste decenniet. Birgitta, som även hon kanske gjorde sitt sista VM, har varit rankad etta i Europa 2000–2010 och under denna period tagit fyra EM-guld och ett VM-guld. Birgittas VM-guld är fortfarande det enda VM-guld Sverige tagit i en pro-klass.

Markus Källström
Markus Källström blev tolva

Camilla Jernberg
VM-sjuan Camilla Jernberg

Svenskar i openklassen
(totalt 179 spelare):
12.Markus Källström
12.Jesper Lundmark
31.Patrik Berglund
36.Johannes Högberg
50.Jonas Grundén
52.Henrik Wahlman
60.Emil Dahlgren
64.Jimmie Nilsson
67.Christian Sandström
72.Kristian Bengtsson
91.Erich Altoray
91.Tomas Ekström
91.Anders Källström
99.Linus Åström
118.Daniel Skymberg
146.Peter Dahl
154.Robert Lundqvist
157.Petter Engström
160.Daniel Larsson
163.Richard Kilander
163.Rickard Forslund
176.Emil Burstrand

Svenskor i damklassen
(totalt 35 spelare):
7.Camilla Jernberg
8.Angelica Frantz
12.Birgitta Lagerholm
15.Sofie Sandström

I junior-VM i Rochester USA, klassen under 16 år (MJ2), vann Kaj Larsson övertygande efter imponerande spel.


USDGC
United States Disc Golf Championship har länge varit känd som den mest prestigefyllda tävlingen med de flesta av de bästa spelarna. 2011 stöptes denna tävling om rejält och omformades till en handkapptävling: vinnaren bestämdes inte längre av de bästa rundorna, utan av hur bra spelaren presterat i förhållande till sin rating.

2012 kommer USDGC ha 144 spelare uppdelade i två fält: Open och Performance. Performance-fältet kommer tävla enligt det handikappsystem som nyttjades 2011 medan Open-fältet kommer köras som tidigare USDGC-tävlingar. Detta är ett koncept arrangörerna hoppas nyttja många år framöver.

Det framgår ännu inte hur kval till USDGC ska gå till och om open-fältet endast har 72 platser kommer inte tidigare kvalsystem kunna nyttjas.


Presidents Cup
Presidents Cup Presidents Cup är en tävling mellan USA och Europa där de bästa amerikanska och europeiska spelarna ställs mot varandra.

2011 spelades denna tävling i samband med European Open. Lagkapten för Team Europe var som tidigare år Hasse Tegebäck och lagkapten för Team USA var David Greenwell.

Europa representerades av följande åtta spelare:
 Markus KällströmSverige
 Jesper LundmarkSverige
 Karl Johan NyboDanmark
 Ville PiippoFinland
 Simon LizotteTyskland
 Seppo PajuFinland
 Anne MatilainenFinland
 Camilla JernbergSverige

Schusterick puttar
Schusterick puttar på hål 18
Dessa ställdes mot det amerikanska laget som bestod av:
 David Feldberg
 Nikko Locastro
 Paul McBeth
 Nate Doss
 Will Schusterick
 Paul Ulibarri
 Valarie Jenkins
 Paige Pierce

Detta var den femte upplagan av Presidents Cup och USA har vunnit samtliga gånger. Simon Lizotte var den europé som plockade flest poäng under tävlingen, men USA vann komfortabelt med 29–9.European Open
European Open European Open spelades 2011 på Nokia-banan i Tammerfors, enligt många en betydligt bättre bana än Epilä som använts vid tidigare European Open.

De europeiska toppspelarna inledde positivt, efter förstarundan var tre av fyra spelare i ledarbollen europeiska. Karl Johan Nybo, Simon Lizotte och Ville Piippo gick ut i ledarboll på runda 2 tillsammans med Paul Ulibarri, men därefter var det amerikanskt för hela slanten. Efter andrarundan var det bara Karl Johan Nybo som var kvar i ledarbollen och när tävlingen var slut hade amerikanerna lagt beslag på de fem främsta platserna. Jesper Lundmark blev bäste europé med sin sjätteplats.

I damklassen var den amerikanska dominansen lika stor, de tre amerikanska damerna la beslag på de tre främsta platserna. Valarie Jenkins vann före Paige Pierce. Anne Matilainen blev främste europé med sin fjärdeplats.


EuroTour
EuroTour EuroTour 2011 bestod av 10 deltävlingar och 558 spelare. Vinnare i openklassen blev Sylvain Gouge från Frankrike, Markus Källström kom tvåa.

Damklassen vanns av Lydie Hellgren som numera tävlar för Norge, Camilla Jernberg kom tvåa.

Dessvärre satsar inte de svenska spelarna helt på Eurotour. Detta beror dels på kostnaderna att tävla i Europa, men även att tävlingsutbudet idag är så stort i resten av världen.

Open
1.Sylvain Gouge, Frankrike
2.Markus Källström, Sverige
3.Maxime Tanghe, Frankrike
 
Dam
1.Lydie Hellgren, Norge
2.Camilla Jernberg, Sverige
3.Natalie Holloköi, Schweiz


Stockholm Discgolf Open
Nikko Locastro
Nikko Locastro
SDGO fortsatte för 33:a året i rad och är en av världens mest långvariga tävlingar. Amerikanerna fortsätter besöka Stockholm, i år kom tio av de de bästa för att tävla. Nikko Locastro försvarade trots den hårdare konkurrensen sin titel från 2010 och vann denna EuroTour-deltävling överlägset före Markus Källström och Paul Ulibarri som delade andraplatsen.

I damklassen vann Paige Pierce med god marginal till Ragna Bygde på andra plats.

Med 216 deltagare var SDGO årets största tävling i Europa. Nästa år kommer Europas mest prestigefyllda återkommande tävling att vara en majortävling vilket innebär att antalet deltagare tvingas att minska något.Nationella tävlingar
I år upplevde discgolf-Sverige ett sällan skådat anmälningstryck på våra svenska tävlingar, inte minst på DNT. Fullt deltagarantal innebär ett stort intresse vilket är positivt, men att bestämma vem som får delta är likväl en svår fråga.

2011 testade vi att använda PDGA-rating som kriterie för vem som har företräde till deltagande. Förhoppningsvis anser de flesta att detta föll väl ut och troligtvis är PDGA-ratingen som anmälningsgrund här för att stanna.

Vi ser även en trend att antalet varianter på tävlingsformer ökar i Sverige. En ny tävlingsform för året är till exempel Stockholms Discgolfserie som har tre olika divisioner — ett sätt att öka variationen och spänningen i tävlandet.

Skåne har insett problematiken att PDGA-rating krävs för deltagande i de större tävlingarna. För att ge sina medlemmar större möjligheter har de därför valt att PDGA-sanktionera tävlingarna på sin vintertour. Detta innebär många fler tävlingstillfällen där spelarna kan höja sin rating och därmed kvala in till de större tävlingarna som DNT, ET, och SM.


SM
Ragna Bygde
SM-guld till Ragna Bygde
I år avgjordes
SM i Haninge där 119 spelare deltog.

Svenska mästare blev:
klassspelareklubb
OpenMarkus KällströmBrunna FdK
DamRagna BygdeJärva DGC
PojkjuniorKaj LarssonHärnösand
MasterDan Johansson360°
GrandmasterSten SturefeltSpinndisc FK

Markus tog sin tredje raka SM-titel och har totalt 6 individuella SM-guld.


Lag-SM och Pargolf-SM
Lag-SM avgjordes 2011 på Discgolfterminalen i Skellefteå.

Laget bestod Jesper Lundmark, Daniel Strandberg, Johannes Högberg, och Tomas Ekström.

1. Skellefteå Discgolf
2. Järva DGC
3. Westervik IFT


I pargolf-SM vann västervikarna Anders Swärd & Jonas Hälleblad open-klassen.
klassspelareklubb
OpenAnders Swärd & Jonas HällebladWestervik IFT
MasterJohan Bexelius & Stefan PalmUppsala FdK
HerrjuniorPär Andersson & Emil SnällfotHärnösand DGC & Skellefteå DGC


Discsports Nationella Tour
Emil Dahlgren
Emil Dahlgren vann DNT
Spelarnas tre bästa resultat på de fyra tävlingarna räknades för att kora totalsegrare:
– Örebro på Hästhagen,
– Linköping på Rydskogen,
– Eskiltuna på Vilsta, och
– Huddinge på Visättra.

Spelarnas tre bästa resultat på de fyra tävlingarna räknades för att kora totalsegrare. Fullständiga resultat finns på discgolfresultat.se.

Totalsegrare blev:
klassspelareklubb
OpenEmil Dahlgren360°
DamNiloofar Mosavar RahmaniKFUM Norrköping
MasterDan Johansson360°
HerrjuniorPontus SnällKFUM Örebro
PojkjuniorDavid SwärdWestervik IFT


DM
Emma Töndel
Emma Töndel vann DM Öst

Svante Eriksson
Svante Eriksson vann DM Norr
Distriktsmästare blev:
ÖstOpenAnders WallenÅkersberga
DamEmma TöndelKFUM Örebro
HerrjuniorMarcus ThilanderKFUM Örebro
MasterMats MelinUppsala FDK
 
SydOpenMattias NilssonWästervik
HerrjuniorIsak StensmarHässleholm
MasterMikael ForslundSpinndisc
 
VästOpenEmil Dahlgren360°
DamSofie Sandström360°
HerrjuniorLeo ThorénStenungsund
MasterStellan ModighAlingsås
 
NorrOpenSvante ErikssonSkellefteå
HerrjuniorChrister JohanssonHusum
PojkjuniorAlbin LindbergSkellefteå
MasterGunnar JohanssonUmeå
GrandmasterTorbjörn DegerströmSkellefteå


Regionala tourer
Under året spelades de för bredden så viktiga regionala tourerna. Vinnare blev (amtatörklasser och klasser med färre än tre deltagare redovisas ej):

William Gummeson
William Gummeson
vann Mälartouren

Dan Johansson
Dan Johansson
vann Västkusttouren
Norrlandstouren (162 deltagare)
OpenPeder BobergUmeå DGC
DamLinnea HagenbjörkSkellefteå DG
HerrjuniorChrister JohanssonHusums DGK
PojkjuniorFelix BrännströmSkellefteå DG
MasterGunnar JohanssonUmeå DGC
GrandmasterThomas BjörkénUmeå DGC

Mälartouren (335 deltagare)
OpenWilliam GummesonSödertörn FK
DamSabina EngströmKarlstads FSK
HerrjuniorEric WidegrenVrenninge DG

Smålandstouren (90 deltagare)
OpenFredrik WidehällJohn Bauer FGK
HerrjuniorIsak StensmarHässleholm
MasterMikael ForslundSpinndisc FK

Västkusttouren (92 deltagare)
OpenDan Johansson360°
DamCamilla Jernberg360°
HerrjuniorLeo ThorénStenungsund

Skånska Vintertouren 2010–2011 (110 deltagare)
OpenKenny JarlKarnas DK


Ranking och rating
Markus Källström och Jesper Lundmark dominerade svensk discgolf även 2011. I årets sista publicering av världsrankingen var Jesper sjua och Markus åtta. Sverige har tio spelare på rankingen och Finland har åtta.

Världsrankingen kan beskådas på pdga.com/WorldRankings och World_Rankings_Dec11_-_Men.pdf.

Européer på världsranking:
Jesper Lundmark
Jesper Lundmark är sjua
7.Jesper LundmarkSverige
8.Markus KällströmSverige
24.Simon LizotteTyskland
27.Karl Johan Höj NyboDanmark
27.Sylvain GougeFrankrike
29.Juho RantalaihoFinland
30.Seppo PajuFinland
31.Jussi MeresmaaFinland
37.Oscar StenfeltSverige
45.Jalle StoorFinland
49.Johannes HögbergSverige
53.Stephan MüllerSchweiz
59.Emil DahlgrenSverige
64.Patrik BerglundSverige
69.Pasi KoivuFinland
81.Juho ParviainenFinland
82.Arttu SikanenFinland
107.Carlos RioNorge
113.Anders SwärdSverige
123.Marco LehousseBelgien
125.William GummessonSverige
130.Dan JohanssonSverige
130.Erno VäyrynenFinland
141.Peter BygdeSweden

Nikko Locastro från USA hade årets högsta rating med 1044, Nate Doss följer strax därefter på 1042.

I slutställningen för 2011 års rating (20 dec) hade följande svenskar högst rating:
Daniel Strandberg
Daniel Strandberg har tredje
högst rating i Sverige
1032Jesper Lundmark
1031Markus Källström
1023Daniel Strandberg
1019Oscar Stenfelt
1017Christian Sandström
1011Emil Dahlgren
1008Patrik Berglund
1005Dan Johansson
1005William Gummesson
1003Johannes Högberg
1003Anders Swärd


Sofie Sandström
Sofie Sandström på plats 22

Niloofar Mosavar Rahmani
Niloofar Mosavar Rahmani
damernas sista världsranking 2011 är Camilla Jernberg främste europé på plats 8:
7.Camilla JernbergSverige
11.Angelica FrantzSverige
12.Ragna BygdeSverige
22.Sofie SandströmSverige
23.Nathalie HolloköiSchweiz
24.Lydie LykkeNorge
32.Niloofar Mosavar RahmaniSverige
35.Anne MatilainenFinland


Valarie Jenkins från USA är den dam som har högst rating med 968. I slutställningen för 2011 års rating hade följande svenskor högst rating:
940Ragna Bygde
932Camilla Jernberg
926Angelica Frantz
920Birgitta Lagerholm
910Niloofar Mosavar Rahmani
906Sofie Sandström
876Karin Magnholt
847Jessica Edvardsson
841Anna Marklund
829Linda Emmanuelsson


Nya disctillverkare
PDGA testade och godkände 38 stycken helt nya disc-modeller under året som gick (fram till 11 dec 2011). Hela fem nya tillverkare dök upp på marknaden: Legacy, Skyquest, RIP, Skyiron och Crosslap — fyra amerikanska aktörer och en tysk. Tyskland är det fjärde europeiska landet som nu kan ståta med en disctillverkare. Sen tidigare har vi Sverige, Finland och England (med Discwing).


Legacy Discs
Legacy Discs, med välkända golfarna Steve och Bamba Rico i spetsen, släppte under sommaren sin första disc: hypersnabba Rampage. Sen i oktober finns Rampage tillgänglig i fyra(!) olika plaster. Bröderna Rico har ytterligare två modeller på gång. Rampage
Rampage


Skyiron
Skyiron leds av Ashton VanDemark och basen är i Mason, Ohio. Under sommaren släppte Skyiron drivern Flagship. Flagship
Flagship


Skyquest Discs
Amerikanska Skyquest Discs baserat i Gresham Oregon är också en nykomling. Två modeller släpptes under 2011: Medusa och L13 (Lucky 13), två drivers tillverkade i återvunnen plast. Lucky 13
Lucky 13


RIP Discs
Fjärde nykomlingen är RIP Discs som drivs av Skipper Hamilton, även det amerikanskt. Discar görs av två olika plaster, liknande MVP och Quest Odyssey. Skippers första skapelser är två trubbiga putters: Relic och Graboide. Graboide Ridge Line
Graboide Ridge Line


Crosslap
Sist, men inte minst är tyska Crosslap med ägare och utvecklare Andreas Thöne som frontman. Den överstabila puttern Credo släpptes i tre olika plastblandningar i höstas: supersoft, soft och medium; mera godis kommer till våren. Credo
Credo


Nya discar
Innova
Champion Teedevil
Champion Teedevil
Innova är fortfarande dominerande på marknaden när det gäller antalet sålda discar med bortåt 50 % av världsmarknaden.

Först ut var Wedge, en putter/inspelsdisc av den gamla skolan, påminner en hel del om original-Aero från 1983. Yeti Pro Aviar är en ny mjuk variant som i princip är en Aviar Driver i putter-plast. Under våren kom Ape, en brutalt överstabil driver i samma familj som Boss. Två understabila drivers såg också dagens ljus under 2011: Archon och TeeDevil. Under årets sista månad släpptes Lycan, ytterligare en medlem Roc-familjen. Företaget släppte också nya varianter av några klassiker: Eagle, Aviar XD och Teebird L under året, Teebird L +, Eagle + respektive XD +. Alla modeller är försedda med samma lite lätt vinklade innerkant som övriga Plus-modeller och Riot från Latitude 64°. Utöver dessa discar utökade Innova sitt sortiment med befintliga modeller i nya plaster, några exempel är Star och Pro Vulcan, Star Wedge, DX Boss och Champion Dart.


Discraft
Discrafts Nuke släpptes i standardsortimentet under förra året. Under sommaren släpptes två nya varianter av Nuke: Buzzz SS (Super Straight) och Nuke OS (Over Stable) i Z-plast. Zeppelin är namnet på årets Ace Race-disc, en udda skapelse i dagens discgolf, trubbig putter med en diameter på 22,1 cm.
Z Nuke SS
Z Nuke SS


Latitude 64°
Svenska Latitude 64° ångar på, en bedömd marknadsandel på 5–6 % skulle betyda att de är trea bland tillverkarna efter Innova och Discraft.

Fyra nya modeller kom ut under 2010: Pain (överstabil midrange), Havoc (understabil driver), Diamond (understabil driver, runt 150 gram i Opto-plast med inriktning på nybörjare och ungdom), och Bolt (understabil driver).
Havoc Gold
Havoc Gold


Discmania
Discmania släpptes en rad äldre modeller som standard discar i C-line (läs Champion-plast), P1 (Putter 1), DD (Distance Driver), DD2 (Distance Driver 2), MD2 (Midrange Driver 2), PD (Power Driver), PD2 (Power Driver 2) samt TD (Turnover Driver).

Helt nya modeller lyser med sin frånvaro, men under november blev i alla fall Fairway driver (FD) med tilläggsnamnet Jackal godkänd, den lär inte släppas ut på marknaden förrän under början av 2012.
C-line P1
C-line P1


Millenium
Företaget Millennium har bytt ägare under året, men discarna ska även i fortsättningen utvecklas i samarbete med Innova. Millennium presenterade två helt nya modeller under hösten, två drivers döpta till Quasar och Astra. Astra
Astra


Westside Discs
Sydfinska Westside Discs utökade sitt sortiment med tre drivers under 2011. Först ut var King i VIP- och Tournament-plast som dök upp i början av året. Senare under våren och sommaren, släpptes även Boatman respektive Sword. Discarna utvecklas i samarbete med Latitude 64° som också tillverkar åt Westside.

VIP Boatman
VIP Boatman


Disc Golf Association
DGA hade ett lugnt år, ny väska och korg, därtill släpptes ett antal befintliga modeller i Sparkle-plasten. Sparkle Hurricane
Sparkle Hurricane


Prodiscus
Finska Prodiscus dök upp under 2010 med puttern Joker (Jokeri). Under andra halvan av 2011 utökades sortimentet med två drivers: Legenda och Respecti, samt en midrange kallad Midari. Alla modeller finns i Basic- (DX) respektive Premium-plasten (läs Champion-plast).

Premium Respecti
Premium Respecti


Gateway
Gateway lanserades två nya discar, under våren dök midrange-drivern Scout (återanvänt namn) upp, under hösten ytterligare en snabb driver kallad Slayer. Scout S 1st run
Scout S 1st run
Ching
Ching tog det lugnt med nylanseringar, man flyttade tillbaka sin produktion från Kina till USA, först ut blev midrange-drivern Legacy i Powerline-plasten. Legacy Power 1st US run
Legacy Power 1st US run
Vibram
Vibram fortsatte utöka sitt utbud under 2011, under sommaren och hösten släpptes en ny putter/midrange kallad Ibex, drivern Trak samt puttern Sole. Ytterligare en driver blev godkänd av PDGA — Trek — men den är inte ute på marknaden ännu. Sole
Sole


MVP Disc Sports
MVP Disc Sports bildades 2009 och släppte en den udda puttern Ion där kanten och överdelen är tillverkad i två olika plaster. Under 2011 utökade man sitt sortiment med två midrange-discar: Vector och Axis. Vector 1st run
Vector 1st run


Wham-O
Klassiska Wham-O, numera med säte i Hongkong, är inriktade på rekreationspelarna. De släppte en ny driver: Fairway Driver, som fick sitt godkännande i början av året. Discen går ej att köpa lös i dagsläget, den ingår i ett set med tre discar. Fairway Driver
Fairway Driver


ABC Discs
Förra årets nykomling, amerikanska ABC Discs, släppte puttern Money i Gold-plast under våren. Två drivers, Bee-line och Screamer, är under utveckling. Money
Money


Protege
Protege
DKG
DKG från Tennessee har kommit igång med produktionen och under hösten 2011 började discarna på allvar dyka upp marknaden. Discarnas design är mycket speciell, innerkanten är lutat runt 45 % och mjukt kurvad.


Sammanfattningsvis kan man för 2011 säga att trenden med att få ut så mycket vikt ut i vingen som möjligt håller i sig. Tre företag: Quest, MVP, samt RIP jobbar med discar som består av två olika plaster. Vi tror att fler kommer att hänga på den utvecklingen, en utveckling som faktiskt startades redan under 80-talets början då AMF Voit släppte några intressanta modeller, inget nytt under solen alltså…

/ Jonas Löf, Kjell Söderholm, och Jonas GrundénReferenser
foto/illustrationupphovsrätt
UtbildningJonas Grundén
Olympiska SpelenJonas Grundén/Jonas Löf
Rökande discgolfareNicklas Tränk/Jonas Grundén
Juniorklassen i Västsvenska DM 2011Andreas Melin
PDGA & VärldenJonas Grundén
VM 2011officiell logotyp
Nate DossJonas Grundén
Markus Källström blev tolvaMartin Janson
VM-sjuan Camilla JernbergJonas Grundén
Europa mot USAJonas Grundén
Schusterick puttarJonas Grundén
European OpenJonas Grundén
PDGA Europeofficiell logotyp
Nikko LocastroJonas Grundén
Ragna BygdeJonas Grundén
Emil DahlgrenJonas Grundén
Emma TöndelPeter Fredriksson
Svante ErikssonTomas Ekström
William GumessonMartin Janson
Dan JohanssonMartin Janson
Jesper LundmarkJonas Grundén
Daniel StrandbergJonas Grundén
Sofie SandströmDaniel Castor
Niloofar Mosavar RahmaniJonas Grundén
- - -
Artiklar
12-28 Året som gick — 2012
12-23 Året som gick — 2011
12-21 Året som gick — 2010
11-04 Discgolfsweden testar
01-01 Året som gick — 2007
01-14 Året som gick — 2006
11-05 Böglobbyn på SVT
10-19 Sagan om Serpent Hill
08-20 Tredje gången gillt
07-06 Island-Finland: 1-1
Fler artiklar >>

Kalle Arnby i Scandinavian Open 2008
Kalle Arnby i Scandinavian Open 2008

Camilla Jernberg och Kalle Arnby vann sina klasser i Västervik 2010
Camilla Jernberg och Kalle Arnby vann sina klasser i Västervik 2010
Annons
innovastore.se
powergrip.fi - Nätbutik för Discgolf
annons