Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
  Grepp
  Utkast
  Inspel och andra kast
  Puttning
  Rollers
  Fotisättning
  Discens flykt
  Spela i vind
  Spela i regn
  Det mentala spelet
  Träning
  Hur man tävlar
  Vett och etikett
  Ord och begrepp
  Video
Speltips — Inspel och övriga kast
Inspel
Är kast från fairway till green så nära korgen som möjligt. Här bör man använda en långsamt flygande disc typ Aviar, som är lättare att ha precision i längd. Planera ditt kast så att du får en så lätt putt som möjligt. Tänk på att discen ofta studsar eller kanar lite efter landningen.

Forehandinspel Backhandinspel

Fairwaykast
Det kast, som du gör efter utkastet, från fairway, men som inte är tänkt att nå fram till green, kallas fairwaykast. Används vanligtvis på mycket långa hål. Använd samma teknik som vid utkastet. Här används long range eller midrange discar.

Ruffkast
Görs från ruffen tillbaks till fairway. Här är det vanligt att upp-och-ner kast eller kortare rollers används.

Ruffinspel
Kast från ruffen till green. Även här är det vanligt att upp-och-ner kast eller kortare rollers används.

Ruffinspel med forehand Ruffkast med ett s.k. "Hammerthrow"

Inspel modell längre. Eric M. på Haninges hål 6.
Foto: Jonas Rudholm

  /Jonas Löf

Råd och tips
Larsa analyserar:
"Viktigt vid inspel är en bra stance och bra balans. Att försöka göra sin teknik så enkel och maskinmässig som möjligt är också ett bra knep tycker jag.

Jag försöker fokusera stolpen på korgen och aldrig släppa blicken på den om jag är inom 40 meter från korg. Att vika bort blicken vilket man gör i utkast är inte att rekommen-dera i ditt korta spel. Om man inte viker bort blicken blir det automatiskt ett s.k. halvt kast eftersom ditt huvud spärrar ett långt drag. Detta i sin tur gör att du får bättre balans och mer kontroll över din kastarm.

Att försöka hålla nosen uppåt vid inspel är också att föredra eftersom det är lättare att beräkna kastets längd om den "surfar" lite. Man bör också tänka på hur marken runt landningsområdet ser ut, lutar det?, är det slitet och hårt vilket gör att discen kanar iväg?, m.m.

Jag väljer därför ofta ett kast som startar i svag anhyzer, planar ut och landar plant vid korg. Detta för att discen inte ska ställa sig upp och rulla iväg etc. Ofta ser man inspel som flyger kraftigt hyzer vilket kan vara ett enkelt kast att göra men lika ofta ser man sådana kast skippa iväg från korg alternativt ställa sig upp på högkant och rulla iväg.

Försök gärna bygga upp en teknik som använder relativt mycket axelrotation och mindre arm/handledssnärt. För ju mer snabba "snärtiga" rörelser man lägger in ju knyckigare och mer okontrollerade blir rörelserna. Vid inspel vill man ha kontiniutet och ett stabilt och pålitligt kast, inte ett kast som "sprätter" iväg bra ena gången men sämre nästa. Även en viss mängd viktförflyttning krävs för ett mjukt och bra inspel."
Tomas "Larsa" Ekström - SDG