Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
  Grepp
  Utkast
  Inspel och andra kast
  Puttning
  Rollers
  Fotisättning
  Discens flykt
  Spela i vind
  Spela i regn
  Det mentala spelet
  Träning
  Hur man tävlar
  Vett och etikett
  Ord och begrepp
  Video
Speltips — Ord och begrepp
Kasttermer
360 eller 360° se Turnaround
Anhyzer kast med yttre delen av discen (sett från kroppen) lutad uppåt.
Bounce luftstuds, kast med discens undersida mot kastriktningen, vilket resulterar i att discen stiger.
Chicken wing se Overhand wrist flip.
Drive utkast från tee.
Fastna att släppa discen för sent.
Fladderputt putt som fladdrar.
Forell disc som irrar planlöst genom luften.
Fotisättning de stödjande fötternas placering när discen släpps.
Grepp hur man håller i discen.
Hyzerkast kast med yttre delen av discen lutad nedåt.
Håll en för sen release så.
Hämt baksvingsrörelsen.
Inspel kast från fairway till green.
Kantputt putt som träffar korgkanten.
Limpa ett riktigt dåligt kast.
Ljudlös putt som missar korgen fullständigt.
Loftputt hög putt som dalar ned.
Maräng ett vackert utfört kast.
Overhand wrist flip håll discen upp-och-ner med backhandsfattning och kasta ut discen som ett forehandkast, men samtidigt vrids armen så discen släpps ut i plan normal flykt.
Puttfrossa allmän olust för att putta.
Puttkramp återhållsam puttrörelse då man är rädd att missa och putta för långt förbi korgen. Brukar resultera i att man träffar korgkanten.
Rabarb kast som går efter backen.
Release tidpunkten som discen släpps och hur det görs.
Roller kast som rullar på marken.
Scoober Ett backhandkast men kaströrelsen (för en högerhänt spelare) startar ovan den egna högeraxeln.
Scoober roller En backhandroller men kaströrelsen (för en högerhänt spelare) startar över den egna högeraxeln. Användbart när du vill rolla kort och svänga höger på slutet.
Släpp en för tidig release så att man tappar discen.
Stance fotisättning.
Straddle-putt putt med bredbent stance.
Tapp att släppa discen för tidigt.
Tumkast backhandkast med discen upp-och-ner och mycket hyze så discen flyger vertikalt, på plan mark stannar discen ungefär där den landar.
Turnaround kast där spelaren roterar ett varv i ansatsen innan releasen.
Upside down kast över huvudet med forehandgrepp.

Flykttermer
Anhyzervinkel vinkel med yttre kanten vinklad uppåt.
disc som sjunker snabbt.
Flippa disc som viker över.
Glid discens förmåga att behålla fart och höjd.
Gräsklippare lågt kast.
Lyft då discen stiger (till synes oförklarligt) mitt i ett kast.
Ribba in putt som träffar takkantens undersida och studsar ner i korgen.
S-kurva kast som börjar med hyzer och sedan övergår i anhyzer eller som börjar med anhyzer och övergår i hyzer.
Skip då discen studsar på marken.
Sänk/Stänk kast, oftast längre, som med liten sannolikhet ändå sitter i korgen.
Sänka/Stänka att kasta/putta discen i korgen.
Travla då discen småhoppar fram efter en landning, vanligast på hårda och låga kast med spetsiga och styva discar. Speciellt på hård, vegetationsfri mark.
Trög långsam flykt, speciellt höga och stora discar.
Understabil disc som lätt viker över.
Vika när ett kast med en hyzer-utgångsvinkel övergår i en anhyzervinkel.
Överstabil disc som inte viker över lätt.

Speltermer
Ace Hole in one.
Betong händelselöst spel som mest består av par.
Birdie ett under par, oftast en tvåa.
Bogey ett över par, oftast en fyra.
Chipgolf golf mest bestående av korta kast på korta hål.
DNF förkortning för Did Not Finish, dvs att man har brutit en tävling.
DNS förkortning för Did Not Start, dvs att man inte dykt upp till starten av en runda eller tävling.
Dubbelbogey två över par.
Eagle två under par.
Fallande putt då man kliver över efter att man har puttat, inom 10 meter från korgen.
Flyt när de små marginalerna är på rätt sida.
Golfstart Alla spelargrupper i en tävling/pool startar rundan på samma hål i en följd, jämför med shotgun.
Headbanger kast som stannade under korgen, vilket gör att man riskerar att slå huvudet i korgen när man böjer sig ned efter discen.
Hole in one ett kast direkt i korgen från utkastplatsen.
Lie läge.
Läge platsen där discen landade, varifrån man gör nästa kast.
Lättnad kan man få om ens lie råkar hamna vid t ex ett getingbo, vilket innebär att man får flytta discen till närmaste spelbara läge.
Mala att träna mycket eller att göra mycket av något annat t.ex många birdies.
Ospelbart läge lie som inte går att spela i från p.g.a. säkerhetsskäl eller att det är fysiskt omöjligt.
Par förväntat godkänt resultat på ett hål eller en bana för en spelare med handicap 0.
Parkera att placera ett utkast mycket nära korgen.
Returputt Putt man gör efter en tidigare missad putt, som har missat korgen och flugit förbi ungefär lika långt som man just puttat.
Räddning att klara av att göra t ex par på ett hål efter att ha varit i problem tidigare.
Scarframe då alla går par i en grupp, speciellt på enkla birdiehål.
Sejfa att spela säkert.
Shotgun Alla spelargrupper i en tävling/pool startar rundan samtidigt men på olika hål, jämför med golfstart.
Starframe då alla gör birdie i en grupp.
Tre-putta missa puttar fram och tillbaka och först få i den med den tredje putten.

Bantermer
Blinda hål hål där inte korgen syns från tee.
Chiphål kort hål.
Dog leg ett markerat hinder (ex. ett träd) som måste passeras på en sida.
Fairway spelfältet på ett hål.
Hål delbana.
Green området närmast korgen/kedjehålet.
Korg delbana, hål.
Lucka öppning mellan eller under träd.
OB från engelskans Out of Bounds, område utanför spelfältet, som medför ett straffkast om discen stannar där, t ex en väg eller en sjö.
Tak de undre grenarna i en lucka.
Tee utkastplatsen.

Disctermer
Förkortning av discnamn Tillverkare skriver en förkortning (engelska: abbreviation) under discarna efter gjutning och vägning för att kunna identifiera formen, t ex CC = Classic Cobra.
Approachdisc Se inspelsdisc.
Bead Se läpp.
Bottom Stamp Tryck på undersidan av discen. oftast saknas då tryck helt på ovansidan.
Classic Definition av en trubbig golfdisc från sportens början 1978–1983. Inte att förväxla med exempelvis Innovas Classic Roc och Classic Cobra som helt enkelt är en "återupplivning" av utgången discmodell.
Dye Discar med speciell färgsättning. Förkortas ofta ID (=I-dye), FD (=Fly-dye) eller TD (=Tye-dye).
Disc Kastskivan du använder i discgolf.
Driver Disc för längre kast.
Form Discens utformning (engelska: mold).
Flashing Plastrester från gjutningen som är kvar på under- eller ytterkanten av discen (svenska: skäggning).
Flygringar Ringformat gjutmönster på ovansidan av disc, framtaget och patenterat av Steady Ed (engelska: flight rings). Endast på discar från Wham-O och ett fåtal DGA.
Form Discens utformning (engelska: mold).
Generic disc Disc med standardtryck, alltså inte tävlingstryck.
Golfdisc Disc speciellt framtagen för discgolf.
Grip rings Greppringar på indsidan av rimmen för bättre grepp, vanligtvis 2–3 stycken horisontella ringar, en specialitet från Lightning Discs, exempelvis #1 Driver/B-17 Flying Fortress.
Inspelsdisc Disc speciellt lämpad för kortare precisionskast mot korg och green
Korvbröd Disc som har kastats in i träd och dylikt många gånger och vid träffarna blivit böjd nästan till korvbrödsform och därmed blivit väldigt understabil.
Kupol Discens översida (även kallad topp eller lock).
Lågprofildisc Disc som är låg och ofta spetsig.
Läpp Den eventuella utbuktning som finns i den nedre ytterkanten av rimmen på vissa discar.
Midrange Midrange-disc, halvtrubbig disc för kast kortare än drivers.
Putter Puttdisc.
Rim Discens ytterkant, där man håller discen.
Rollerdisc Disc som passar till rollers.
Smashad disc Då discen har kastats hårt in i en trädstam och blivit ordentligt ihoptryckt (se även korvbröd).
Stabil disc Disc som i stort behåller den vinkel man kastar ut discen med.
Thumb trac Nedsänkning på discens ovansida just innanför kanten, ett Innova-patent.
Tryck Motivet som är tryckt på discen (engelska: stamp).
Understabil disc Disc som viker över mer än en stabil disc.
Överstabil disc Disc som faller av mer än en stabil disc.

Utrustningstermer
Disc golf center svensk typ av kedjehål, tillverkas inte längre.
Enkla/dubbla kedjor kedjehål kan ha en enkel uppsättning av kedjor eller två lager (dubbla) kedjor.
Hoting svensk typ av kedjehål.
Kedjehål metallkonstruktionen dit discen ska.
Knickarpskorgen svensk typ av kedjehål.
Korg namn för hela kedjehålskonstruktionen, eller endast för korgen på kedjehålet.
Mach I, II, III, IV, V amerikanska typer av kedjehål.
Marker markeringsdisc.
Markeringsdisc liten disc (7–15 cm) som man markerar sitt läge med.
Mini markeringsdisc.
Rantzow svensk typ av kedjehål.
Tak kedjehålets övre del som kedjorna hänger i.

  /Jonas Löf, Eric Mårtensson & Jonas Grundén

Drive med svag hyzervinkel
Annons
innovastore.se
powergrip.fi - Nätbutik för Discgolf
annons