Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
  Grepp
  Utkast
  Inspel och andra kast
  Puttning
  Rollers
  Fotisättning
  Discens flykt
  Spela i vind
  Spela i regn
  Det mentala spelet
  Träning
  Hur man tävlar
  Vett och etikett
  Ord och begrepp
  Video
Speltips — Spela i vind
Spela i vind
Vinden är i många fall en lika viktig del av banans svårigheter, som dess trädhinder. Nybörjare tror ofta att det inte går att kontrollera ett kast i kraftig blåst, men med träning och kunskap om hur en disc flyger och med rätt discval går det nästan att kasta lika bra rakt in kraftig motvind som i vindstilla.

uphill putt
Putt i positiv lutning
Motvind innebär att discens hastighet bromsas upp, att discens lyftförmåga ökar (discen stiger mer än i vindstilla), att discen beter sig mer understabilt, höga discar "skruvar" sig också något i sidled.

I medvind bromsas inte hastigheten lika snabbt, lyftförmågan är sämre, discen uppför sig även mer överstabilt.
Positiv lutning i medvind innebär att discen sjunker snabbt. Positiv lutning i motvind innebär att discen stiger snabbt. Negativ lutning i medvind innebär att discen lyfts av vinden. Negativ vinkel i motvind innebär att discen trycks ned mot marken.

Grundregeln är enkel; vind som påverkar discen underifrån gör att den förskjuts kraftigt i motsatt riktning. T.ex. om du som högerhänt backhandkastare kastar discen med hyser, alltså med den vänstra sidan vinklad nedåt och vinden kommer från höger sida så kommer discen att flyga mer åt vänster än om det hade varit vindstilla. (den kommer även att stiga något) Vind som påverkar discen ovanifrån gör att den förskjuts måttligt i motsatt riktning. T.ex. om du som högerhänt backhandkastare kastar discen med hyser och vinden kommer från vänster sida så kommer discen att flyga något mer åt höger än om det hade varit vindstilla. (den kommer även att sjunka något) Ett plant kast påverkas minimalt av 90-gradig sidvind.

I motvind är det viktigt att släppa discen så rent som möjligt dvs med så lite fladder som möjligt. I medvind innebär lite fladder ingen katastrof, men speciellt i kraftig motvind så innebär lite fladder att discen tappar mycket fart och stabilitet och kommer att vika över kraftigt. Om man använder sig av en överstabil disc så kan den stabilisera sig mycket bättre efter ett fladder än en understabil disc, som kräver rena, fladderfria releases i motvind. I kast i hård vind är det också viktigt med mycket spinn, som stabiliserar discen i flykten.

  /Jonas Löf

Annons
innovastore.se
powergrip.fi - Nätbutik för Discgolf
annons