Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
  Grepp
  Utkast
  Inspel och andra kast
  Puttning
  Rollers
  Fotisättning
  Discens flykt
  Spela i vind
  Spela i regn
  Det mentala spelet
  Träning
  Hur man tävlar
  Vett och etikett
  Ord och begrepp
  Video
Speltips — Utkast
Utkastet är det kast som du gör från varje håls utkastplats (tee). Det är oftast ett kast där du behöver använda dig av förhållandevis stor kraft för att nå långt. Detta får dock inte ske med följd att precisionen blir lidande.
Det är oftast bättre att komma 10 meter kortare än 10 meter snett.

Vid utkastet kan du använda dig av ett backhandgrepp eller ett forehandgrepp. I fortsättningen kommer enbart kastsättet backhand att beskrivas.

Utkastet är en rörelse som är påfrestande för kroppen så glöm inte att värma upp och stretcha innan du börjar kasta.

Ansatsen
Vanligtvis använder man sig av en ansats, för att bygga upp en bra rytm och fart i kaströrelsen. Ansatsens fart bör vara ungefär i snabb promenadtakt, men kan vara långsammare eller snabbare. Spring inte. Vanligtvis tar spelarna 4-6 steg i ansatsen, men på kortare hål kan det räcka med 2-3 steg.

Ansatsen ska mynna i en baksvingsposition då man står på vänster fot (för högerhänta backhandkastare) med kastarmen sträckt bakåt så långt som möjligt.
Från baksvingspositionen drar man discen i kastriktningen, samtidigt som man roterar höft och överkropp i högervarv. Kroppstyngden läggs nu över på höger fot. Vänster fot kan fortfarande stödjas i marken men allra mest tyngd ligger på höger fot.

Kaströrelsen
Den svepande kaströrelsen börjar med att armen är helt rak och sträckt bakåt så långt det går, sedan drar man discen i en rak linje i kastriktningen. Armen böjs då den passerar framför bålen för att återigen sträckas då armen rör sig framåt. Rörelsen kan jämföras med den man gör då man försöker starta en gräsklippare med dragsnöre. Då armen är helt sträckt släpps discen. Själva releasen är viktigt att göra i exakt rätt ögonblick och så rent att discen inte fladdrar. Vid releasen ger man den sista fartökningen av discen med hjälp av handleden. Här får även discen sin spinn. Då discen är släppt fullföljer man rörelsen med en eftersving då höger arm fortsätter bakåt.

Du kan antingen släppa discen plant eller men anhyzer- eller hyzervinkel.
Anhyzer innebär att discens kant som är längst från kroppen vinklas upp.
Hyzer innebär att discens kant som är längst från kroppen vinklas ner.

Anhyzer Hyzer

Kaströrelsen går ut på att ge discen en roterande rörelse, som stabiliserar dess flykt, samt fart framåt. Genom att utnyttja hela kroppen kan man efter lite träning åstadkomma bra kast genom att tänka på att ge discen spinn (rotation) och tänka dig att du kastar discen längs med en fiktiv vertikal vägg som discen ska rulla på.
Discen behöver inte kastas så högt som t.ex. en boll då discen "lyfter sig själv" och inte alls tappar höjd så snabbt.
Försök göra dina kaströrelser så enkla som möjligt. Försök att plocka bort onödiga rörelser för att få en så renodlad rörelse som möjligt.

Visualisera kastet
Innan du kastar så föreställer du dig hur discen ska flyga. Du väljer den väg och det kast som du anser ha störst chans att nå fram till korgen eller till ett läge, som underlättar för ett andrakast mot korgen. Du kan ha en målpunkt omkring 30-40 meter bort där discen ska ha rätt höjd, vinkel, lutning och fart för att kunna fortsätta i tänkt riktning.

  /Jonas Löf


Tomas "Larsa" Ekström - SDG.
Swing it magistern!
David Höjetun - SDG.
Full sving + Perfekt balans = Poesi.
Ken Climo om utkast:
"Drives are 40-50% of my game simply because most holes can be reached from the tee. Yes, it all comes down to the putt, but you must be able to set yourself up nicely for the putt. And that takes power and accuracy off the tee. What should beginners focus on, distance or accuracy? Beginners should always focus on control. Once you have control you can out more power into the shot. But if all you have is distance it's harder to learn accuracy."
Ken Climo, 11-faldig PDGA världs-mästare.
Upphovsrätt: www.kenclimo.com